Få en fast serviceaftale på dit vandværk

Vand Schmidt tilbyder en fast serviceaftale til vandværker. Der afholdes løbende kontrol med vandværket, så udfald og driftsforstyrrelser reduceres til et minimum - specielt på ugunstige tidspunkter f.eks aften, lørdage og søndage, hvor reparationsomkostningerne ofte løber voldsomt op.

Det kan i høj grad betale sig at holde pumpematerieilet i orden, således at pumperne yder den vandmængde, de skal, i forhold til strømforbruget, da energiomkostninger i dag er stadigt stigende.

Hvorfor er det vigtigt med et løbende eftersyn?

Et serviceftersyn kan sammenlignes med et bilsyn, hvor specifikke funktioner gennemgås for at danne sig et billede af bilens øjeblikstilstand. Ved et eftersyn af vandværket skabes der ligeledes et overblik over den aktuelle tilstand på det maskinelle anlæg bl.a. råvandspumperne, filterets ydeevne, skyllefunktionen og iltningstårnet.

På baggrund af gennemgangen laves en tilstandsrapport og en konklusion på udbedringer og reparationer, der bør foretages. Vi udarbejder til sidst et tilbud til de udbedringer og reparationer, der bør foretages.

Hvad indeholder et serviceeftersyn?

Vand Schmidt foretager et serviceeftersyn af vandværket en gang årligt.

Følgende tjekkes igennem i forbindelse med vandværkets maskinelle anlæg:

  • Pejling af boringer - forudsat pejlemulighed er til stede.
  • Måling af råvandsmængder
  • Kontrol af filtermaterialer .
  • Kontrol af jern- og manganindhold i det rensede vand
  • Eftersyn og justering af filterskylning .
  • Eftersyn og kontrol af udpumpningsanlæg - justering af trykafbrydere og automatik .
  • Fremsendelse af rapport over pejlinger og målinger .
  • Rapport over værkets tilstand, samt de udbedringer og reparationer vi mener, der bør foretages .
  • Beregningen af boringens energital .

Hvis du gerne vil have driftssikkerhed og levere god vandkvalitet, så kontakt Vand-Schmidt A/S . Vi kommer gerne forbi for at finde den serviceaftale, der passer 100 % til dit vandværk.