Udskiftning af filtermateriale

Der tages altid råvandsprøver for at finde den optimale filtersammensætning. Ud fra prøverne vurderes de forskellige filterfyldninger, og hvilket filter, der matcher den pågældende råvandsprøve bedst.

Hvilke opgaver løser vi?

  • Sammensætning af filtermateriale ud fra vandanalyse.
  • Udskiftning af filtermateriale på eksisterende anlæg.
  • Levering og ilægning af filtermateriale på nye filteranlæg.
  • Inspektion af filterbeholdere og tanke i forbindelse med filtermateriale skift.
  • Desinficering af anlæg efter udført arbejde
Vand Schmidts medarbejdere har alle stærke kompetencer til at sikre vandkvaliteten og driftsikkerheden på vandværker.

Kontakt Vand Schmidt for at høre mere, vi sørger for, at dit vand opnår den bedst tænkelige kvalitet