Ledningsarbejde

Vand Schmidt udfører ledningsarbejde både som synlige rørsystemer i vandværksbygninger og som nedgravede vandledninger som råvandsledninger og distributionsledninger af vand ud til forbrugerne.

Vi står for dimensionering af ledninger, gravearbejde, Ler forespørgsel, gravetilladelse, lægning af ledninger og tilslutning til eventuelt eksisterende ledninger.

Vi udfører certifikat svejsning af synlige rustfri rør og installationer til vandforsyning og køleanlæg.

I forbindelse med nedgravede rør, eller rør lavet med styret underboring, udfører vi certifikatsvejsning af PE både med el svejsefittings og som stuksvejsning.

I forbindelse med ledningsarbejde foretager vi tætheds og trykprøvninger af rør og lednings systemer.

Tryk- og tæthedsprøvninger kan udføres kunde specifikt eller i henhold til DS 455 og SFS 3115.