Om Vand Schmidt

Vand Schmidt har med mere end 100 års erfaring indenfor branchen opbygget stor ekspertise indenfor en lang række områder. Vi servicerer bl.a. vandværker, forsyningsselskaber, industri og private almene værker.

Vi er specialister indenfor:

  • Brøndboring
  • Råvandsstationer
  • Vandbehandling
  • Tilstandsvurderinger
  • Service
  • Ledningsarbejde
  • Tætheds- og trykprøvning
  • Etablering og renovering af rentvandsbeholdere

Samarbejde fra projektering til løbende service

Vand Schmidt er din samarbejdspartner helt fra projektering til efterfølgende service. Når der er brug for et nyt vandværk, har Vand Schmidt erfaringen og viden til projekteringen – både af behandlingsanlæg med åbne filter eller med lukkede filter. Vi kan tilbyde projekteringen som en totalentreprise eller hvis de eksisterende bygninger ønskes bevaret, kan vi projektere det mekaniske udstyr fra råvandsboringer, filtreringen, rentvandsbeholder og udpumpningen.

Vi tilbyder projektering og udførsel af ledningsarbejdet fra en ny råvandsboring, ny rentvandsbeholder eller bundfældningstank til vandværksbygningen.

Efter færdiggørelsen af vandværket vil anlægget være fuldt dokumenteret – både i papirform og elektronisk. Er der et ønske om at få anlægget CEE-mærket, kan vi også tilbyde det.