Etablering af nøglefærdige vandværksanlæg

Når der er brug for et nyt vandværk, har Vand-Schmidt erfaringen og viden til projekteringen - både af behandlingsanlæg med åbne filter eller med lukkede filter.

Vi kan tilbyde projekteringen som en totalentreprise eller hvis de eksisterende bygninger ønskes bevaret, kan vi projektere det mekaniske udstyr fra råvandsboringer, filtreringen, rentvandsbeholder og udpumpn ingen.

Vand-Schmidt har stor erfaring med både projektering og totalentreprise.

Vi tilbyder projektering og udførsel af ledningsarbejde! fra en ny råvandsboring, ny rentvandsbeholder eller bundfældningstank til vandværksbygningen.

Efter færdiggørelsen af vandværket vil anlægget være fuldt dokumenteret - både i papirform og elektronisk. Er der et ønske om at få anlægget CEE-mærket, kan vi også tilbyde det.

Kvalitet og driftsikkerhed er i fokus på både nyetableringer og renoveringer.

Renovering

Ofte har vandværker der trænger til en “kærlig” hånd, et ønske om at bevarer dele af eller hele bygningen og kun udskifte de tekniske installationer som f. eks. filter, rør, ventiler og pumper eller el-installationen.

Kontakt os for at høre mere