Ny boring

Vand Schmidt udfører boringer efter den konkrete lovgivning på området. Herved sikres en korrekt udført boring, og risiciene for forurening minimeres. Vi forestår hele processen, fra analyser til myndighedsbehandlingen (tilladelser, godkendelser mf.)

Hvordan foregår en boring?

En boring kan foretages som en erstatningsboring, overboring eller en ny boring. En erstatningsboring eller overboring udføres, når den eksisterende boring ikke fungerer mere. Der findes 3 boringstyper, der bliver anvendt til drikkevandsboringer.

Tørboring

Tørboring er en langsom boremetode og jo længere man kommer ned jo mindre forerør og filter, kan boringen udbygges med. Det er en præcis boremetode, der giver gode jordprøver, og man ved nøjagtig hvor prøven kommer fra.

Direkte skylleboring

Direkte skylleboring er en boremetode der fortrinsvis bruges til husholdningsboringer og markvandingsboringer. Det er en hurtig metode, men også den boremetode, som giver de dårligste jordprøver. De fleste vandværker accepterer ikke direkte skyl som boremetode.

Skylleboring med lufthævemetoden

Lufthæveboring er den boremetode som bliver brugt mest til drikkevandsboringer. Ved lufthæveboring bruges borestænger som enten er med dobbelt væg eller med luftrør på siden af borestængerne. Uanset metode monteres, der efter boringen, et plastikrør i hullet for at forhindre jordskred. Luftrummet mellem jorden og plastikrørets yderside fyldes med beton. Herved sikrer vi, at boringen ikke forurenes af nedtrængende overfladevand.

Vil du hører mere om mulighederne for en boring?

Kontakt Vand Schmidt når du har interesse i en boring. Vi udfører både boringer for private og vandværker.